ກອງປະຊຸມເກັບກຳສະພາບ ແລະ ຊີ້ນຳສ້າງຄວາມເຂົ້ມແຂງ ແກ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

      

ກອງປະຊຸມເກັບກຳສະພາບ ແລະ ຊີ້ນຳສ້າງຄວາມເຂົ້ມແຂງ ແກ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ຢູ່ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 

ຈັດຂື້ນໂດຍ: ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ

           ໃນ​ຕອນເຊົ້າວັນ​ທີ 22 ທັນວາ ທີ່​ ຫ້ອງການພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້​ມີ​ພິ​ທີ​ເປິດ ກອງປະຊຸມເກັບກຳສະພາບ ແລະ ຊີ້ນຳສ້າງຄວາມເຂົ້ມແຂງ ແກ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ຂອງ ທ່ານ ດຣ.ວົງພະຈັນ ວິໄລຫອມ ຮອງຫົວໜ້າກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ແລະ ທ່ານ ທອງຈັນ ພົມມະຫານ ຫົວໜ້າພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

       ພາຍ​ໃນກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ມີການເຜີຍແພ່ເອກະສານກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມັນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ແລະ ເອກະສານ ຄຳສັ່ງແນະນຳ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດສົ່ງພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນໄປຍົກລະດັບຕ່າງໆຢູ່ ສສ.ຫວຽດນາມ ດ້ວຍແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆ ແລະ ແຈ້ງການແນະນຳ ເລື່ອງການປະກອບເອກະສານຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ເພື່ອສະເໜີຂໍອະນຸມັດໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍທຶນສ່ວນຕົວ ເລີ່ມແຕ່ສົກຮຽນ 2015-2016 ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ວົງພະຈັນ ວິໄລຫອມ.

          ນອກນັ້ນຍັງເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບບັນດາແຂກຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ສະເໜີບົດລາຍງານການຈັດສົ່ງນັກສຶກສາຂອງແຂວງໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ສສຫວຽດນາມ ແລະ ສປຈີນ ເປັນຕົ້ນ. ແລະ ສະເໜີກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໃນວຽກງານປະກອບເອກະສານຂອງການຈັດສົ່ງນັກສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍທຶນສ່ວນຕົວ.